Volgens nieuw onderzoek staat het drinken van koffie grotendeels los van psychologisch welzijn

Veel koffieliefhebbers zouden je vertellen dat een goede cafeïnehoudende drank een belangrijk onderdeel van hun geluk is, maar is het drinken van koffie eigenlijk positief gerelateerd aan welzijn? Een studie gepubliceerd in PLOS One suggereert dat zwaar koffiedrinken in feite zwak gerelateerd kan zijn aan verminderd geluk op de lange termijn.

Wellness kan worden geassocieerd met veel verschillende factoren, zoals lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid, sociale relaties en levensstijlkeuzes. Het is aangetoond dat gezonde keuzes leiden tot meer welzijn en geluk.

Koffieconsumptie is in eerder onderzoek in verband gebracht met lagere niveaus van suïcidaliteit en depressie, maar onderzoek was niet gericht op het cumulatieve effect van koffie op het welzijn. Deze studie probeert deze kloof te overbruggen, wetende dat afwezigheid van distress niet noodzakelijkerwijs betekent dat er een toename van positieve effecten zal zijn.

Voor hun onderzoek gebruikten Farah Qureshi en collega’s gegevens van een longitudinaal Amerikaans onderzoek onder verpleegkundigen. Er werden gegevens verzameld voor deelnemers die metingen van geluk of optimisme hadden voltooid, die ook rapporteerden over hun koffie-inname. Voor het beoordelen van geluk bestond de steekproef uit 44.449 deelnemers en bij het beoordelen van optimisme werden gegevens getrokken van 36.729 deelnemers. Deelnemers voltooiden metingen over hun koffieconsumptie, psychologisch welzijn, geluk, gezondheidsgedrag, demografie en optimisme overuren.

De resultaten lieten een zwak verband zien tussen minimaal koffiedrinken en welzijn op de lange termijn. Matige koffieconsumptie had geen significante relatie met geluk, terwijl het drinken van meer dan 4 kopjes koffie per dag geassocieerd was met lagere niveaus van duurzaam geluk. Matig koffie drinken had een zwakke associatie met meer aanhoudend optimisme, maar zwak en zwaar koffie drinken niet.

“Hoewel de waargenomen associaties tussen koffie-inname en psychologisch welzijn niet merkbaar waren, waren er enkele kleine verschillen”, aldus de onderzoekers. “Gezien de grote steekproefomvang die in de huidige analyses is gebruikt, was deze studie zeer krachtig om zelfs kleine verschillen tussen vrouwen met verschillende niveaus van koffieconsumptie te detecteren, wat misschien resulteerde in de identificatie van associaties met beperkte klinische relevantie.”

Bidirectionele analyses toonden aan dat de invloed van welzijn op het drinken van koffie ook zwak en inconsistent was. Deze resultaten zijn sterk verschillend van eerder onderzoek, dat wees op de geestelijke gezondheidsvoordelen van koffieconsumptie.

“Prospectieve studies hebben associaties gevonden tussen koffie-inname en een verminderd risico op depressie en zelfmoord, evenals tussen psychologisch welzijn en het aannemen van gezond gedrag in de loop van de tijd”, merkten de onderzoekers op. “De huidige studie vond echter geen substantiële associaties tussen koffie-inname en psychologisch welzijn gedurende een follow-up van 20 jaar in een grootschalig cohort van midlife- en oudere vrouwen.”

De studie, “Prospectieve associaties tussen koffieconsumptie en psychologisch welzijn”, is geschreven door Farah Qureshi, Meir Stampfer, Laura D. Kubzansky en Claudia Trudel-Fitzgerald.

Leave a Comment